BOOM Sportontwikkeling

“Vol vertrouwen het maximale resultaat halen”

Over BOOM Sportontwikkeling

Steef van den Boom

Is werkzaam geweest bij Dienst Onderwijs Rotterdam, Sport en Recreatie Rotterdam, Rotterdam Topsport, Vereniging Sport Utrecht en Brug8. Bij deze organisaties heeft hij verschillende functies van uitvoering tot strategiebepaling uitgeoefend. In de afgelopen 30 jaar is hem duidelijk geworden dat hij een bouwer van huis uit is, hij zeer goed contact met mensen heeft en dat hij heel geordend te werk gaat.

Zelfstandigheid, creativiteit, doorzettings- en aanpassingsvermogen zijn daarbij zijn belangrijkste kwaliteiten.


Missie

De missie van BOOM Sportontwikkeling is kort en krachtig.

“Vol vertrouwen samen het maximale resultaat behalen”

Het idee van Steef voor BOOM Sportontwikkeling is mensen binnen sportverenigingen, sportbonden,  ondersteuningsorganisaties in de sport en commerciële sportaanbieders te ontwikkelen. Dit door hen op te leiden,  te coachen, te ondersteunen of een combinatie daarvan.

De laatste jaren werd eigenaar Steef van den Boom steeds vaker als extern deskundige gevraagd om het beste uit mensen te halen om hun passie “de sport” zo goed mogelijk uit te voeren. Dit als vrijwilliger, commissielid of bestuurder van een vereniging of ondersteuner vanuit een sportbond of ondersteuner vanuit een gemeentelijke of provinciale ondersteuningsorganisaties. Dit zowel individueel als in groepsverband. Of werd hij gevraagd om door middel van onderzoek een adviesnotitie of een sportnota op te stellen.

Steef is in 1962 geboren en opgeleid tot gymleraar en later tot manager, beleidskundige en organisatiekundige. Hij heeft ervaring in onderwijs, recreatiesport, verenigingsleven, topsport, onderzoek en advies.Steef van den Boom