BOOM Sportontwikkeling

“Vol vertrouwen het maximale resultaat halen”


“Vol vertrouwen samen het maximale resultaat behalen” 

 

BOOM Sportontwikkeling wil de kracht van mensen ontwikkelen door op te leiden, te coachen of te ondersteunen. Samen er achter komen hoe je het beste tot je recht komt en het meest betekenisvol kan zijn binnen een organisatie. 

Ook verricht Boom Sportontwikkeling onderzoek om adviesnotities uit te brengen en sportnota's op te stellen. Hier staat ook het "samen" centraal.

BOOM Sportontwikkeling is actief binnen sportverenigingen, sportbonden, gemeentelijke en provinciale sportondersteuningsorganisaties en commerciële sportaanbieders.

Lees onder het kopje "Producten en werkwijze" verder hoe dit vorm gegeven wordt.


Steef van den Boom